Pornografia prowadzi do przemocy

S.O.S.  > Artykuł, Wpływ na relacje >  Pornografia prowadzi do przemocy

Kilka lat temu zespół naukowców zebrał najbardziej popularne filmy porno, wylosował 50 z nich i przeanalizował. Na 304 sceny, które składały się na te filmy, 88% zawierało sceny fizycznej przemocy. Dodatkowo 49% zawierało agresję słowną.

KLUCZOWE PUNKTY:

  • większość porno głównego nurtu zawiera przemoc seksualną wobec kobiet
  • oglądanie brutalnego porno powoduje, że zaczynamy myśleć, że przemoc seksualna jest normą
  • badania pokazują, że po oglądaniu pornografii (nawet tej bez scen przemocy) zmieniają się postawy mężczyzn wobec kobiet

Nie jest sekretem, że niektóre z produkcji porno zawierają przemoc, lecz większość ludzi myśli, że to margines, a na pewno nie pornografia głównego nurtu. Obrońcy mówią: nie całe porno jest takie samo. Ludzie mogą wybierać, co im się podoba a jeśli lubią brutalne sceny, to ich sprawa, prawda? To prawda, że nie cała pornografia jest taka sama, ale w rzeczywistości większość pornografii (i to tej głównego nurtu) jest zapakowana scenami przemocy fizycznej i słownej wobec kobiet, a oglądanie tego ma poważne konsekwencje.

Kilka lat temu zespół naukowców [1] zebrał najbardziej popularne filmy porno, wylosował 50 z nich i przeanalizował. Na 304 sceny, które składały się na te filmy, 88% zawierało sceny fizycznej przemocy. Dodatkowo 49% zawierało agresję słowną. Zaledwie jedna scena na 10 nie zawierała żadnego rodzaju przemocy, a typowa scena zawierała 12 ataków słownych lub fizycznych. W pewnej scenie zdołano umieścić ich 128.

W zwykłych filmach gdy ktoś zostaje uderzony, wścieka się, broni. W filmach porno 95% ofiar reaguje neutralnie, lub demonstruje, że sprawiło im to przyjemność. 94% ofiar przemocy w filmach porno to kobiety. Niemal zawsze udają, że przemoc im się podoba (lub jest przynajmniej obojętna). Jednak gdy ofiarą w porno jest mężczyzna, reaguje na przemoc negatywnie.

Innymi słowami, w porno kobiety są bite i się uśmiechają. Ale jest gorzej. Wiele badań pokazuje, że nawet mężczyźni unikający przemocy w pornografii częściej sięgają po narkotyki, alkohol i przemoc słowną, by nakłonić kobiety do seksu [2]. Osoby regularnie oglądające pornografię (tę bez przemocy) uważają najczęściej, że agresja seksualna wobec kobiet i dziewczyn jest OK [3].

Te zmiany nie dotyczą tylko postaw. Analiza 33 niezależnych badań pokazała, że oglądnie jakiejkolwiek pornografii powoduje wzrost agresywnych zachowań, zarówno w formie fantazji, jak prawdziwych aktów przemocy [4]. Nie jest zaskakujące, że im bardziej brutalna pornografia, tym silniej oglądający popiera przemoc wobec kobiet [5].

Jeżeli się zastanawiasz, jak siedzenie w fotelu i oglądanie czegoś może zmienić sposób myślenia i postępowania ludzi – przeglądnij artykuł o tym jak porno zmienia mózg. Gdy ktoś ogląda porno, mózg zaczyna silnie kojarzyć to co widzi na ekranie z odczuciem podniecenia seksualnego. [6] Dlatego, gdy widzi kobietę, którą ktoś wyzywa i kopie, czując podniecenie zaczyna kojarzyć to zachowanie z seksem, podnieceniem [7]. A nawet gdy sama scena nie jest brutalna, oglądający zaczyna patrzeć na kobiety jak na przedmioty stworzone, by je seksualnie wykorzystywać [8].

Co gorsza, gdy na ekranie widać kobiety, które akceptują bycie ofiarą przemocy, lub wręcz wyrażają zadowolenie z tego powodu, oglądający zaczyna myśleć, że można innych tak traktować w prawdziwym życiu [9].

Ta nauka prowadzi do zmian w zachowaniu. To mogą być seksualne wyzwiska, ale nawet gwałt [10]. Powstaje przekonanie, że kobiety lubią być gwałcone [11]. To są fakty potwierdzone w wielu badaniach: oglądanie porno i przemoc wobec kobiet idą w parze [12]. A gdy ktoś ogląda brutalne porno, związek jest jeszcze silniejszy [13]. W jednym z badań okazało się, że oglądający brutalne porno sześciokrotnie częściej dokonują gwałtu niż osoby, których styczność z takim porno jest znikoma [14]. Oczywiście nie każdy oglądający pornografię staje się gwałcicielem. Jednak to właśnie pornografia na dużą skalę podnosi poziom przemocy. Większość pornografii, którą codziennie oglądają miliony ludzi uczy ich, że poniżenie i gwałt są zwykłym elementem seksu [15]. A taka nauka zmienia zachowania ludzi w sypialniach całego świata [16]. Mężczyznom coraz trudniej jest odczuć podniecenie, o ile nie mogą sami zrobić tego, co zobaczyli na ekranie [17]. Kobiety z kolei czują, że nie wolno im okazać, jak wieli im to ból sprawia [18]. A im silniej pornografia uczy ludzi, że agresja jest częścią seksu, tym więcej przemocy jest ukrywanej [19].

za: http://fightthenewdrug.org

BIBLIOGRAFIA:

1] Bridges, A. J., Wosnitzer, R., Scharrer, E., Chyng, S., and Liberman, R. (2010). Aggression and Sexual Behavior in Best Selling Pornography Videos: A Content Analysis Update. Violence Against Women 16, 10: 1065–1085.

[2] Boeringer, S. B. (1994). Pornography and Sexual Aggression: Associations of Violent and Nonviolent Depictions with Rape and Rape Proclivity. Deviant Behavior 15, 3: 289–304;

Check, J. and Guloien, T. (1989). The Effects of Repeated Exposure to Sexually Violent Pornography, Nonviolent Dehumanizing Pornography, and Erotica. In D. Zillmann and J. Bryant (Eds.) Pornography: Research Advances and Policy Considerations (pp. 159–84).

Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates; Marshall, W. L. (1988). The Use of Sexually Explicit Stimuli by Rapists, Child Molesters, and Non-Offenders. Journal of Sex Research 25, 2: 267–88.

[3] Hald, G. M., Malamuth, N. M., and Yuen, C. (2010). Pornography and Attitudes Supporting Violence Against Women: Revisiting the Relationship in Nonexperimental Studies. Aggression and Behavior 36, 1: 14–20;

Berkel, L. A., Vandiver, B. J., and Bahner, A. D. (2004). Gender Role Attitudes, Religion, and Spirituality as Predictors of Domestic Violence Attitudes in White College Students. Journal of College Student Development 45:119–131;

Zillmann, D. (2004). Pornografie. In R. Mangold, P. Vorderer, and G. Bente (Eds.) Lehrbuch der Medienpsychologie (pp.565–85).

Gottingen, Germany: Hogrefe Verlag; Zillmann, D. (1989). Effects of Prolonged Consumption of Pornography. In D. Zillmann and J. Bryant (Eds.) Pornography: Research Advances and Policy Considerations (p. 155). Hillsdale, N.J.: L. Erlbaum Associates.

[4] Allen, M., Emmers, T., Gebhardt, L., and Giery, M. A. (1995). Exposure to Pornography and Acceptance of the Rape Myth. Journal of Communication 45, 1: 5–26.

[5] Hald, G. M., Malamuth, N. M., and Yuen, C. (2010). Pornography and Attitudes Supporting Violence Against Women: Revisiting the Relationship in Nonexperimental Studies. Aggression and Behavior 36, 1: 14–20;

Allen, M., Emmers, T., Gebhardt, L., and Giery, M. A. (1995). Exposure to Pornography and Acceptance of the Rape Myth. Journal of Communication 45, 1: 5–26.

[6] Hilton, D. L. (2013). Pornography Addiction—A Supranormal Stimulus Considered in the Context of Neuroplasticity. Socioaffective Neuroscience & Psychology 3:20767;

Doidge, N. (2007). The Brain That Changes Itself. New York: Penguin Books, 101.

[7] Layden, M. A. (2010). Pornography and Violence: A New look at the Research. In J. Stoner and D. Hughes (Eds.) The Social Costs of Pornography: A Collection of Papers (pp. 57–68). Princeton, NJ: Witherspoon Institute;

Doidge, N.(2007). The Brain That Changes Itself. New York: Penguin Books;

Malamuth, N. M. (1981). Rape Fantasies as a Function of Exposure to Violent Sexual Stimuli.Archives of Sexual Behavior 10, 1: 33–47.

[8] Layden, M. A. (2010). Pornography and Violence: A New look at the Research. In J. Stoner and D. Hughes (Eds.) The Social Costs of Pornography: A Collection of Papers (pp. 57–68). Princeton, NJ: Witherspoon Institute;

Paul, P. (2007). Pornified: How Pornography Is Transforming Our Lives, Our Relationships, and Our Families. New York: Henry Hold and Co., 80;

Berkel, L. A., Vandiver, B. J., and Bahner, A. D. (2004). Gender Role Attitudes, Religion, and Spirituality as Predictors of Domestic Violence Attitudes in White College Students. Journal of College Student Development 45:119–131. [9] Bridges, A. J. (2010). Pornography’s Effect on Interpersonal Relationships. In J. Stoner and D. Hughes (Eds.) The Social Costs of Pornography: A Collection of Papers (pp. 89-110). Princeton, NJ: Witherspoon Institute;

Layden, M. A. (2010). Pornography and Violence: A New look at the Research. In J. Stoner and D. Hughes (Eds.) The Social Costs of Pornography: A Collection of Papers (pp. 57–68). Princeton, NJ: Witherspoon Institute;

Marshall, W. L. (2000). Revisiting the Use of Pornography by Sexual Offenders: Implications for Theory and Practice. Journal of Sexual Aggression 6, 1 and 2: 67.

[10] Barak, A., Fisher, W. A., Belfry, S., and Lashambe, D. R. (1999). Sex, Guys, and Cyberspace: Effects of Internet Pornography and Individual Differences on Men’s Attitudes Toward Women. Journal of Psychology and Human Sexuality 11, 1: 63–91.

[11] Layden, M. A. (2010). Pornography and Violence: A New look at the Research. In J. Stoner and D. Hughes (Eds.) The Social Costs of Pornography: A Collection of Papers (pp. 57–68). Princeton, NJ: Witherspoon Institute;

Milburn, M., Mather, R., and Conrad, S. (2000). The Effects of Viewing R-Rated Movie Scenes that Objectify Women on Perceptions of Date Rape. Sex Roles 43, 9 and 10: 645–64;

Weisz, M. G. and Earls, C. (1995). The Effects of Exposure to Filmed Sexual Violence on Attitudes Toward Rape. Journal of Interpersonal Violence 10, 1: 71–84;

Ohbuchi, K. I., et al. (1994). Effects of Violent Pornography Upon Viewers’ Rape Myth Beliefs: A Study of Japanese Males. Psychology, Crime, and Law 7, 1: 71–81;

Corne, S., et al. (1992). Women’s Attitudes and Fantasies About Rape as a Function of Early Exposure to Pornography. Journal of Interpersonal Violence 7, 4: 454–61;

Check, J. and Guloien, T. (1989). The Effects of Repeated Exposure to Sexually Violent Pornography, Nonviolent Dehumanizing Pornography, and Erotica. In D. Zillmann and J. Bryant (Eds.) Pornography: Research Advances and Policy Considerations (pp. 159–84). Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates;

Check, J. and Malamuth, N. M. (1985). An Empirical Assessment of Some Feminist Hypotheses About Rape. International Journal of Women’s Studies 8, 4: 414–23.

[12] Hald, G. M., Malamuth, N. M., and Yuen, C. (2010). Pornography and Attitudes Supporting Violence Against Women: Revisiting the Relationship in Nonexperimental Studies. Aggression and Behavior 36, 1: 14–20;

Layden, M. A. (2010). Pornography and Violence: A New look at the Research. In J. Stoner and D. Hughes (Eds.) The Social Costs of Pornography: A Collection of Papers (pp. 57–68). Princeton, NJ: Witherspoon Institute;

Boeringer, S. B. (1994). Pornography and Sexual Aggression: Associations of Violent and Nonviolent Depictions with Rape and Rape Proclivity. Deviant Behavior 15, 3: 289–304;

Check, J. And Guloien, T. (1989). The Effects of Repeated Exposure to Sexually Violent Pornography, Nonviolent Dehumanizing Pornography, and Erotica. In D. Zillmann and J. Bryant (Eds.) Pornography: Research Advances and Policy Considerations (pp. 159–84). Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates; Marshall, W. L. (1988). The Use of Sexually Explicit Stimuli by Rapists, Child Molesters, and Non-Offenders. Journal of Sex Research 25, 2: 267–88.

[13] Hald, G. M., Malamuth, N. M., and Yuen, C. (2010). Pornography and Attitudes Supporting Violence Against Women: Revisiting the Relationship in Nonexperimental Studies. Aggression and Behavior 36, 1: 14–20.

[14] Boeringer, S. B. (1994). Pornography and Sexual Aggression: Associations of Violent and Nonviolent Depictions with Rape and Rape Proclivity. Deviant Behavior 15, 3: 289–304

[15] Bridges, A. J. (2010). Pornography’s Effect on Interpersonal Relationships. In J. Stoner and D. Hughes (Eds.) The Social Costs of Pornography: A Collection of Papers (pp. 89-110). Princeton, NJ: Witherspoon Institute; Doidge, N. (2007). The Brain That Changes Itself. New York: Penguin Books; Layden, M. A. (2004). Committee on Commerce, Science, and Transportation, Subcommittee on Science and Space, U.S. Senate, Hearing on the Brain Science Behind Pornography Addiction, November 18.

[16] Ryu, E. (2004). Spousal Use of Pornography and Its Clinical Significance for Asian-American Women: Korean Women as an Illustration. Journal of Feminist Family Therapy 16, 4: 75.

[17] Doidge, N. (2007). The Brain That Changes Itself. New York: Penguin Books.

[18] Layden, M. A. (2010). Pornography and Violence: A New look at the Research. In J. Stoner and D. Hughes (Eds.) The Social Costs of Pornography: A Collection of Papers (pp. 57–68). Princeton, NJ: Witherspoon Institute; Wolf, N. (2004). The Porn Myth. New York Magazine, May 24.

[19] Bridges, A. J. (2010). Pornography’s Effect on Interpersonal Relationships. In J. Stoner and D. Hughes (Eds.) The Social Costs of Pornography: A Collection of Papers (pp. 89-110). Princeton, NJ: Witherspoon Institute.