Jatrogenna etykieta uzależnienia od pornografii?

Czy uzależnienie od pornografii to mit stworzony na potrzeby biznesu terapeutycznego?